Zincir marketlerde kesilen kurban caiz olur mu?

9 Temmuz 2022 yani yarın, Kurban Bayramı’nın 1. günü…

İslam dünyası, Kurban ibadetine sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca Müslüman, kurban ile ilgili akıllarındaki sorulara karşılık arıyor.

Kurban kesmeye dair ayrıntılar da sıklıkla araştırılıyor.

Bazı zincir marketler her yıl olduğu üzere bu sene de kurban satışı yapıyor.

Peki, marketlerde kurban kesmek caiz mi? Diyanete nazaran marketler yoluyla kurban kesmek caiz mi?

İşte ayrıntılar…

Marketlerde kurban kesmek caiz midir?

Mevcut olmayan fakat vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir.

Mal sahibi, ortada olmayan belli vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler ortasında ihtilaf kelam hususudur.

Hanefî mezhebine nazaran selem akdi ölçü yahut tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir.

Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi koşuluyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir.

Buna bağlı olarak Hanefilere nazaran payı satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Çünkü mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi’, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Diyanete nazaran zincir marketlerde kurban kesmek caiz midir?

Şâfiî mezhebine nazaran ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe nazaran, üstte zikredilen koşulların sağlanması halinde market tipi kuruluşların şimdi mülkiyetinde olmayan hayvanların paylarını satması caiz olur.

Ayrıca bu tıp kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları yahut büyükbaş hayvanların paylarını ve bu payların sahiplerini belirlemek koşuluyla, kurban payı olarak satmalarında bir sakınca yoktur.

Yorum yapın